Disclaimer Brongle tegelplatform 2020

 

Aan de informatie de afbeeldingen, hyperlinks en de documentatie (pdf's), zoals die in deze Brongle tegelplatform worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Brongle besteedt aan de samenstelling van de daarin opgenomen gegevens, geeft Brongle geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites en hyperlinks die op enigerlei wijze met de digitale Brongle tegelplatform zijn verbonden.

De gegevens in deze digitale Brongle tegelplatform kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Brongle sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Brongle voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van dit digitale Brongle tegelplatform.

Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Brongle worden gedupliceerd / vermenigvuldigd. Alle rechten zijn voorbehouden aan Brongle.

Voor vragen over deze disclaimer contacteer Brongle

Via email: info@brongle.com

Voor meer informatie over Brongle

Website https://brongle.com